LEGO®Education за деца със СОП и психологическа подкрепа за родители

photo_2024-02-19_11-32-25

Проектът „Lego Education“ на Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ вече е реализиран успешно в Центъра за детско развитие „Усмивки“ . Нашата инициатива включва въвеждането на LEGO®Education комплекти, предназначени за образователни дейности, специално насочени към деца с различни потребности. Тези занимания се провеждат ежеседмично и са предназначени за деца на възраст между 3 и 7 години, включително и за деца в риск и деца със специални образователни потребности като Синдром на Даун.

На 19 януари 2024 година беше проведена първата ежемесечна среща за подкрепа на родители на деца със синдром на Даун. Тази инициатива е част от втората фаза на проекта, която включва предоставяне на психологическа подкрепа и организиране на месечни групи за взаимопомощ и подкрепа. Събитията се провеждат в партньорство с организацията „Живот със Синдром на Даун / Life with Down Syndrome“.

Реализацията на проекта се осъществи благодарение на щедрата финансова подкрепа на фондация „Обществен борд на TELUS International Bulgaria“, като по този начин се подпомага развитието и подкрепата на децата и техните семейства в общността.