Център за детско развитие с кауза „Усмивки за всяко дете“

Споделяме днес, за празника на всички деца – 1 юни 2023 г., една новина, за която се подготвяме с много вълнение.

Отбелязвайки деня на детето, детски център „Усмивки за Украйна“, създаден от Фондация „Докова и Доков за бъдеще“, отваря своите врати като Център за детско развитие „Усмивки“ и открива своето пространство за игра и развитие на всички деца с кауза „Усмивки за всяко дете“.

Център за детско развитие „Усмивки“ ще работи в помощ на деца в риск, деца с мигрантски произход и деца със специални образователни потребности, като предлага разнообразни образователни, психологически и логопедични занимания, творчески и музикални ателиета, йога за деца и български език в игри.

Идеята за откриване на детския център възниква през пролетта на 2022 г., за да осигури защитено пространство за децата – бежанци от Украйна. Повече от година детския център функционира като безопасно и сигурно място за общуване на децата, намаляване на стреса, подобряване на психологическото им състояние, развитие на емоционалната им интелигентност и устойчивост.   

От 1 юни 2023 г., отбелязвайки деня на детето, детски център „Усмивки за Украйна“ вече посреща децата като Център за детско развитие „Усмивки“ и отваря своето пространство за игра и развитие за всички деца.  

Екипът на центъра покрива спектъра на общите и специфичните потребности на децата. Заниманията се провеждат от начален педагог и учител по рисуване, начален учител по български език, детски психолог, психолог-терапевт, музикотерапевт, логопед и аниматор за деца със специални образователни потребности.