Първи учебен ден с кауза УСМИВКИ за всяко дете

С много увлекателни игри, танци и забавления отбелязваме първия учебен ден, днес – 15 септември 2023 г.
В център за детско развитие „Усмивки“, създаден от Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ образованието  е изключително важно и за да вдъхновим нашите мъничета в ранна детска възраст са необходими креативни забавления и образователни игри 
Детският център е създаден в подкрепа на деца в риск, деца от мигрантски произход и деца със специални образователни потребности.
Център за детско развитие „УСМИВКИ“  създаден от Фондация „Докова и Доков за бъдеще“/ „Dokova & Dokov For Future“ Foundation