Психологически
занимания

Психологически
занимания

Психологически
занимания

В Център за детско развитие „Усмивки“ ежедневно се провежда групова и индивидуална работа на децата с психолози. Особено внимание се обръща на развитието на емоционалната интелигентност и психологическата им устойчивост, умения за рефлексия (самоанализ на собствените мисли и преживявания) и релаксация.  

Груповите занятия по арт терапия развиват уменията за емоционална интелигентност и устойчивост, учи децата да разбират по-добре преживяванията и емоциите си, причините и последствията от тях, прави ги по-осъзнати за себе си, както и по-сензитивни към другите, помагат на децата да намалят тревожността, да опознаят по-добре себе си, да се научат да изразяват чувствата и емоциите си.  

Ателиетата включват дейности като: приказкотерапия, маскотерапия, рисуване и оцветяване; работа с природни или отпадъчни материали; рисуване върху морски камъчета и други природни материали; моделиране с глина, пластилин, моделин; апликации; изработка на декоративни пана, мозайки, колажи и др. 

 Техниките на арт-терапията се използват особено успешно в работата с хиперактивни деца, с притеснителни, срамежливи деца, с деца с нарушения на зрението, слуха, опорно-двигателния апарат.  

 В индивидуалните занимания психолозите помагат на всяко дете да премине през собствените си преживявания и на децата със специални образователни потребности да се интегрират в обществото.