Образователни
занимания

Образователни
занимания

Образователни
занимания

Фина моторика

Разнообразните занимания „Фина моторика“ са изключително полезни за ранното детско развитие. Движението на пръстите е в тясна връзка с речевата функция – ако развитието на двигателните умения на пръстите се подобряват,, то и речевото развитие ще се стимулира и развива по- добре. 

Фината моторика формира готовност за развитие на фини двигателни умения – нормализиране на тонуса на мускулите на ръцете, развитие на координацията, координирани движения на ръцете. Ползите за децата са също: 

 • Формиране на различни видове захват, т.е. способността да се достигне до предмет, да се вземе и задържи, както и способността да се манипулира с него и да се постави на място; 
 • Развитие на фините двигателни умения на пръстите и ръцете;  
 • Развитие на зрителна и двигателна координация;  
 • Развитие на слуховото възприятие;  
 • Подобрява се способност за действие според словесни инструкции;  
 • Подобрява се контрола върху собствените действия; 
 • Формират се графични умения, подготвя се ръката за писане. 

Формирането на функцията на ръцете става най-интензивно през първите години от живота – в периода до 4 годишна възраст. Често процесът на развитие на фини двигателни умения помага да се открият нарушения в ранна възраст и да се работи за тях. 

Нивото на развитие на фината моторика е един от показателите за интелектуалната готовност на детето за училище. Не добре развитата моторика на пръстите на ръцете може да влоши резултатите на детето  при изпълнение на различни задачи. Например при рисуване по контур, оцветяване, прерисуване по образец, отвързване на възли, изрязване с ножица и др. детето бързо се уморява, губи интерес и не довършва поставената задача. 

При раждането си детето държи пръстите си свити в юмрук, движенията се извършват от ръката. Постепенно детето се научава да борави и с пръстите си. Растейки и развивайки се, детето започва да прави все по-прецизни и координирани движения с пръстите и ръцете.  

Д-р Мария Монтесори споделя, че ръцете са инструмент на мозъка, т.е. развивайки моториката на ръцете, се развива ума на детето. 

Творчески занимания

Творческите занимания по рисуване и апликации засягат различни области от развитието на детето – формиране на познавателен интерес, развитие на мисленето и въображението, запознаване със света на изкуството, както и много и различни умения: 

 • Развива фината моторика, като стимулира областите на мозъка, отговорни за мисленето, говора и координацията. Децата участващи в творческите занимания се развиват много по-бързо от връстниците си. 
 • Тренира паметта – в заниманията често се дават задачи да нарисуват нещо по памет. 
 • Развива пространствената интелигентност. Рисувайки, детето се научава да предава размера на обектите, тяхната пропорционалност, научава се да различава и предава цветове, полутонове, сенки. 
 • Успоредно с тяхното приобщаване към света на изкуството, децата развиват качества и умения, като търпение, наблюдателност, креативност, сръчност, добър естетически вкус, самочувствие, артистичност и фантазия.  
 • Творческите занимания са АРТ терапия – детето изразява себе си, дава отдушник на своите емоции, преживявания и страхове. Творческите занимания развиват уменията за емоционална интелигентност и устойчивост, учи децата да разбират по-добре преживяванията и емоциите си, причините и последствията от тях, прави ги по-осъзнати за себе си, както и по-сензитивни към другите, помагат на децата да намалят тревожността, да опознаят по-добре себе си, да се научат да изразяват чувствата и емоциите си.  

Математически игри

Развитото логическо мислене за всяко дете отваря вратата към света на математиката. Детето няма да изпитва затруднения или стрес при изучаването на този предмет в училище, ако може да сравнява, обобщава и анализира. Заниманията по математика чрез игра са много интересни дори за тези деца, които не проявяват много любов към ученето или за хиперактивни деца, които трудно задържат внимание за дълго време. С помощта на игрите в нашите образователни занимания се развива вниманието, способността за концентрация и за ориентация в пространството. 

Всяка игрова задача е съобразена с възрастта и особеностите на децата, при което те не се уморяват и в същото време получава полезни знания и умения: 

 • Определяне на местоположението на предметите: дясно, ляво, средно, горе, долу, отзад и отпред. 
 • Познаване на основните форми: квадрат, правоъгълник, триъгълник, кръг, овал, многоъгълник. 
 • Умение за сравнения – повече, по-малко, равно.  
 • Научават се да пишат цифри и подготвят ръката си за писане. 
 • Развиват вниманието, паметта, мисленето, речта – а това е основата за успешно обучение в училище.