Празник по случай Деня на независимостта в Украйна

Център за детско развитие „Усмивки“ осигурява безплатно защитено пространство за децата – бежанци от Украйна от пролетта на 2022 г. и функционира като безопасно и сигурно място за общуване на децата, намаляване на стреса, подобряване на психологическото им състояние и развитие на образователните потребности в ранното им детско развитие.  

Групите в детския център са смесени от деца в риск, деца от мигрантски произход и деца със специални образователни потребности, които заедно на днешния ден отправиха послание по случай отбелязването на Деня на независимостта в Украйна – 24 август.

Център за детско развитие „УСМИВКИ“  създаден от Фондация „Докова и Доков за бъдеще“/ „Dokova & Dokov For Future“ Foundation