Музикотерапия,
танци и музикално-
подвижни игри

Музикотерапия,
танци и музикално-
подвижни игри

Музикотерапия,
танци и музикално-
подвижни игри
Подбраните дейности в ателието предизвикват в децата силна емоционална и двигателна реакция. Те са насочени към възприемане и съпреживяване на музиката, въздействат върху поведението на децата с двигателните, нравствените и естетически еталони, които носят в себе си. Дейностите предлагат разнообразна по характер, стил и настроение музика и комплексни движения, които развиват музикални способности, преживявания и двигателна активност. 
 

Музикотерапията се приема и като психотерапевтичен подход, при който мелодията се прилага за целенасочено медитиране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел зареждане с положителна емоция, подпомага оздравяването и развитието на детето. 

Музикотерапията може да помогне за справяне с определени състояния, като стрес и скръб, и за лечение на разстройства като депресия, тревожности, панически разстройства, аутизъм, заекване, хиперактивност и дефицит на внимание при децата, както и за определяне  на психично-здравните им нужди.