Музикотерапията в център за детско развитие „Усмивки“

Музикотерапията в център за детско развитие „Усмивки“ се провежда веднъж седмично от квалифициран Музикотерапевт и включва разнообразни занимания чрез музика, пеене, танци и използването на различни музикални инструменти, които влияят благотворно за ранното детско развитие и стимулират:
  • Развитие на духовността
  • Засилване на използването на гласа и развитие на речта
  • Подобряване на самочувствие, самоувереност, комуникационни и социални умения
  • Справяне със стрес и тревожност, изразяване на различни емоции и емоционална релаксация
  • Развитие на груба и фина моторика, и разширяване на уменията за координация на движенията
  • Развитие на важни умения като слушане, превключване и способността на детето да споделя
Допълнително в ателието се включва и класическа музика 🎼, която пренаталните психолози наричат „Училище за емоции“
 
Център за детско развитие „УСМИВКИ“  създаден от Фондация „Докова и Доков за бъдеще“/ „Dokova & Dokov For Future“ Foundation