Ателие „Куклен театър“

Днес, прекрасните актьори от Държавен куклен театър – Варна представиха спектакъла „Трите феи“, разходиха децата в необятния свят на природата и засадиха заедно малки цветенца.
 
Кукленият театър допринася за разширяването на детската култура, формиране на позитивни модели на поведение и е чудесен стимул за правилното развитие на говора и обогатяване на речниковия запас. Със своята пъстрота и визуален диалог с публиката, кукленият театър позволява постановките да се гледат и от деца, които не владеят български език. Театърът активира познавателната дейност, изостря наблюдателността, задържа вниманието, обогатява представите и събужда детското въображение.
 
Той е неизчерпаем източник на развитие на чувствата, преживяванията, емоционалните открития на детето и е важно средство за развитие на емпатия – условие, необходимо за организиране на съвместни дейности.
 
Благодарим сърдечно на Държавен куклен театър – Варна за прекрасното изпълнение и професионализъм.
 
Очакваме с нетърпение следващото вълнуващо преживяване през месец юли!
Център за детско развитие „УСМИВКИ“ е създаден от Фондация „Докова и Доков за бъдеще“/ „Dokova & Dokov For Future“ Foundation