Конкурс за добри педагогически практики „Нестандартен учител“!

Поздравяваме специалистите от нашия екип за тяхното успешно представяне на националния конкурс за добри педагогически практики „Нестандартен учител“!

Благодарение на нашия прекрасен педагог д-р Стамена Христова, екипът на Детски център „Усмивки“ взе участие в конкурс по инициатива на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас, с подкрепата и любезното съдействие на Община Бургас и РУО – Бургас. За участие бяха одобрени 183 педагогически практики от цялата страна.

Представихме оригинална педагогическа практика за обогатяване представите на децата за българските и украински букви. Практиката „Нашата азбука“ включи всички посетители на детски център „Усмивки“ в незабравимо творческо пътешествие в света на славянската книжовност, като всяко дете моделира и декорира първата буква на своето име. Децата се взеха участие според собствените си умения, възможности и интереси, като използваха разнообразни техники и материали – пластилин, глина, бои, декоративни елементи и др.

Провеждането на педагогическата практика „Нашата азбука“ подпомага при:

* Възпитаване на положително отношение към българската азбука и национални празници и стремеж към съхраняване на собствената национална идентичност.

* Стимулиране на находчивостта, изобретателността и творческата активност при моделиране на букви и хармонично съчетаване на материали, елементи и цветове;

* Обогатяване на естетическата култура, възпитаване на оценъчно отношение към декоративната дейност, развитие на комбинаторно мислене и усъвършенстване на моториката.