Ружа Дончева

Ружа Дончева е Програмен директор на Фондация „Докова и Доков за бъдеще“. Съвместно с Управителния съвет на фондацията създаде Детски център „Усмивки за Украйна“ през май 2022 г., като защитено пространство за деца – бежанци от Украйна. Центърът се превърна в безопасно и сигурно място за общуване на украинските деца помежду си, намаляване на стреса, подобряване на психологическото им състояние, развитие на емоционалната им интелигентност и устойчивост. 

Отбелязвайки деня на детето на 1 юни 2023 г., детският център от „Усмивки за Украйна“ се превърна в Център за детско развитие „Усмивки“ за всяко дете, като Ружа е и Главен координатор на центъра. 

По образование Ружа е сертифициран медиатор и магистър по право със специализация в корпоративното, морско и търговско право. Доброволческият труд е нейна кауза повече от 10 години – участвала е в различни проекти за подкрепа на бесарабските българи, през 2014 г. е била част от екипа на Пристанище Варна за разчистване на последиците от опустошителното наводнение на кв. Аспарухово, а през 2022 г. е била част от координаторите на корпоративна хуманитарна помощ в бежанския център в Двореца на културата и спорта във Варна открит след избухването на войната в Украйна. 

Ружа притежава множество сертификати, включително „Prevention of sexual exploitation and abuse (PSEA)“ от Детският фонд на ООН – UNICEF. 

Сертификати и грамоти