Светлана Овчаренко

Светлана Овчаренко работи в Център за детско развитие „Усмивки“ от самото му създаване през май 2022 г. от Фондация „Докова и Доков за бъдеще“. Светла има висше педагогическо образование и магистратура логопед и дефектолог. 

Светла има огромен, безценен опит с децата, задълбочено им помага в развитието на фината моторика и речта. Тя е търпелива, енергична и отдадена в мисията да помага на децата със специални образователни потребности. 

Светла притежава сертификат за консултант по ранно детско развитие издаден от Национална мрежа за децата в партньорство с UNICEF Bulgaria и EASPD. 

Сертификати и грамоти