Светлана Муленко

Светлана Муленко работи в Център за детско развитие „Усмивки“ от самото му създаване през май 2022 г. от Фондация „Докова и Доков за бъдеще“. По образование Светла е начален педагог и учител по рисуване с дългогодишен опит. 

Светла е изключително отдадена на работата си в образователното развитие на децата и много креативна във всички артистични забавления и събития; любител на танците, фотографията и запечатва с любов усмивките на всяко дете. 

Светла притежава сертификат за консултант по ранно детско развитие издаден от Национална мрежа за децата в партньорство с UNICEF Bulgaria и EASPD, както и сертификати от преминати различни обучения. 

Сертификати и грамоти