Виолета Вълева

Виолета Вълева се присъедини към екипа на Център за детско развитие „Усмивки“ през месец юни 2023 г., като магистър психолог.

Виолета е дружелюбна, старателна, отговорна, емпатична и много креативна в груповите занимания. Тя работи ежедневно за развитието и личностното израстване на децата в риск, децата със специални образователни потребности и децата от мигрантски произход. 

Виолета притежава сертификати за работа с деца с аутизъм, за арт-терапия за работа с деца и ABA терапия.

Сертификати и грамоти