Кампанията за записване на децата в детски градини и училища

Като партньори на UNICEF Bulgaria, се включихме за втора година в кампанията за записване на децата в детски градини и училища.

За нас е изключително важно децата в риск, децата от мигрантски произход и децата със специални образователни потребности да се включат адекватно в българската образователна система и да получават равен достъп за качествено ранно детско развитие.