Да запазим Земята чиста

В Детски център „Усмивки за Украйна“ се проведе забавна кампания на тема рециклиране. Много се радваме, че към нашето желание за кампанията се присъедини Еко Партнърс България АД, които ни предоставиха два урока озвучени специално за децата на украински език:
 

Да пазим Земята чиста! Урок за отпадъците от опаковки
Мога да бъда! В какво се превръщат отпадъците от опаковки след като бъдат рециклирани?