Ателие
„Визуални изкуства
и арт-терапия“

Подбраните дейности в ателието предизвикват в децата силна емоционална и двигателна реакция. Те са насочени към възприемане и съпреживяване на музиката, като въздействат върху поведението на децата с двигателните, нравствените и естетически еталони, които носят в себе си. Дейностите предлагат разнообразна по характер и настроение музика и комплексни движения, които развиват музикални способности, преживявания и двигателна активност.  

Музикотерапията се използва за излизане от определени състояния, като стрес и скръб, и за лечение на разстройства като депресия, тревожности, панически разстройства, аутизъм, заекване, хиперактивност и дефицит на внимание при децата, както и за диагностициране на психично-здравните им нужди. Музикотерапията се приема и като психотерапевтичен подход, при който музиката и се прилага за целенасочено медитиране на връзката тяло-разум-емоция, в процеса на преживяване и осъзнаване, с цел зареждане с положителна емоция, подпомага оздравяването и развитието на детето.