Арт терапия

В продължение на груповите ни занимания на тема „Емоционална интелигентност“, с децата обсъждахме костенурката 
Всяко дете пресъздаде своите емоции, докато говорихме за търпение и постоянство – две важни умения за успешното им развитие.
 
Център за детско развитие „УСМИВКИ“  създаден от Фондация „Докова и Доков за бъдеще“/ „Dokova & Dokov For Future“ Foundation