Занимания

Индивидуални и групови психологически и терапевтични занимания

В Център за детско развитие „Усмивки“ ежедневно се провежда групова и индивидуална работа на децата с психолози. Особено внимание се обръща на развитието на емоционалната интелигентност и психологическата им устойчивост, умения за рефлексия (самоанализ на собствените мисли и преживявания) и релаксация.  

Провеждат се периодично и методики на невропсихологията, диагностицираме количеството памет, внимание, способността да превключват вниманието си, развиваме междуполукълбова комуникация, което значително помага за намаляване на нивото на психологически стрес върху детето. 

Груповите занятия по арт терапия развиват уменията за емоционална интелигентност и устойчивост, учи децата да разбират по-добре преживяванията и емоциите си, причините и последствията от тях, прави ги по-осъзнати за себе си, както и по-сензитивни към другите, помагат на децата да намалят тревожността, да опознаят по-добре себе си, да се научат да изразяват чувствата и емоциите си.  

 Ателиетата включват дейности като: приказкотерапия, маскотерапия, рисуване и оцветяване; работа с природни или отпадъчни материали; рисуване върху морски камъчета и други природни материали; моделиране с глина, пластилин, моделин; апликации; изработка на декоративни пана, мозайки, колажи и др. 

 Техниките на арт-терапията се използват особено успешно в работата с хиперактивни деца, с притеснителни, срамежливи деца, с деца с нарушения на зрението, слуха, опорно-двигателния апарат.  

 В индивидуалните занимания психолозите помагат на всяко дете да премине през собствените си преживявания и на децата със специални образователни потребности да се интегрират в обществото. 

Индивидуални и групови логопедични занимания

Логопедичната терапия в ранна детска възраст подкрепя процеса на развитие на комуникативни умения при деца с различни по степен и произход трудности в развитието. Тя може да бъде насочена към стимулиране на орално-моторната, мимическа и дъвкателна мускулатура, проговарянето, както и към развитието на умения за общуване и игра.  

Логопедът консултира и диагностицира всички компоненти на речта и когнитивните процеси, разработва групови и индивидуални корекционни програми и работи комплексно, включително при необходимост и с родителите за преодоляване на нарушенията в развитието на речта. 

В логопедията всичко започва с правилното дишане – в заниманията формираме речевото дишане, вдишване и дълбоко издишване. Провеждаме пръстова гимнастика под звуков съпровод с многократно повторение на изучавания звук и образуване на сричка. Играем логопедични игри за автоматизиране на звука и усуквания на езика с изучавания звук. По този начин фиксираме звука и тренираме паметта на децата. Заниманията могат да се провеждат в групи или индивидуално.