Ателие „Арт терапия“

В Център за детско развитие „Усмивки“ ежедневно се провежда групова и индивидуална работа на децата с психолози. Особено внимание се обръща на развитието на емоционалната интелигентност и психологическата им устойчивост, умения за рефлексия (самоанализ на собствените мисли и преживявания) и релаксация.
 
Груповите занятия по арт терапия учат децата да разбират по-добре преживяванията и емоциите си, причините и последствията от тях, прави ги по-осъзнати към себе си, както и по-сензитивни към другите, помагат на децата да намалят тревожността, да се научат да изразяват чувствата и емоциите си.
 
Забавен метод от ателиетата е арт-терапията, в която децата създават маски и говорят чрез тях – Маскотерапия. Този метод помага за намаляване на тревожността и агресивността, преодоляване на раздразнителността и спомага разбиране на чувствата им, като всяко дете прави пътешествие в своя вътрешен свят и осъзнава нещо важно за себе си
 
Център за детско развитие „УСМИВКИ“  създаден от Фондация „Докова и Доков за бъдеще“/ „Dokova & Dokov For Future“ Foundation