АРТ
и творчески
работилнички

АРТ
и творчески
работилнички

АРТ
и творчески
работилнички

АРТ
и творчески
работилнички

 

Творческият процес се използват като основна движеща сила при дейностите в ателието. Детето изразява себе си, дава отдушник на своите емоции, преживявания и страхове. Успоредно с тяхното приобщаване към света на изкуството, децата развиват качества и умения, като търпение, наблюдателност, креативност, сръчност, добър естетически вкус, самочувствие, артистичност и фантазия.  

Груповите занятия по арттерапия развиват уменията за емоционална интелигентност и устойчивост, учи децата да разбират по-добре преживяванията и емоциите си, причините и последствията от тях, прави ги по-осъзнати за себе си, както и по-сензитивни към другите, помагат на децата да намалят тревожността, да опознаят по-добре себе си, да се научат да изразяват чувствата и емоциите си.  

Ателиетата включват дейности като: приказкотерапия, маскотерапия, рисуване и оцветяване; работа с природни или отпадъчни материали; рисуване върху морски камъчета и други природни материали; моделиране с глина, пластелин, моделин, апликации, изработка на декоративни пана, мозайки, колажи и др. 

 Техниките на арт-терапията се използват особено успешно в работата с хиперактивни деца, с притеснителни, срамежливи деца, с деца с нарушения на зрението, слуха, опорно-двигателния апарат.