Тематични
Събития

Тематични
Събития

Тематични
Събития

Събитията в детския център се организират под формата на арт анимация; представления и куклен театър; музикално-подвижни, дидактични и развлекателни игри. Форматът на събитията е развлекателен и образователен, като включва всички деца, включително деца в риск, деца билингви и деца със специални образователни потребности.  

Събитията са насочени към усвояването на културно-цивилизационен опит на обществото от децата и приобщаването им към него на основата на традициите, родовата и общностна памет, културни и социализиращи практики, ритуали и лични събития. Събитията се планират по тематичен признак, като се съобразяват с празничния национален и международен календар, и личните празници на децата.  

Приказките, изготвянето на специален декор заедно с децата, както и влизането в роли са незаменими за развиването на специфични умения за общуване и разбиране на себе си и другия, както и на творческия потенциал на детето. Приказките и театърът спомагат за формулирането и преодоляването на страхове, фантазии и вярвания от децата. По този начин те им помагат да се справят по-добре с въпросите от реалността им.  

Музиката и танцът стимулират сетивното развитие на децата, грубата моторика, самосъзнанието, усещането за собственото тяло и личност. В допълнение с това те стимулират чувството им за ритъм и мелодия, и създават радост и добро настроение 😊