Логопедична терапия

Логопедичните групови занимания в ранна детска възраст подкрепят процеса на комуникативни умения при деца с различни по степен и произход трудности в развитието. Тя може да бъде насочена към стимулиране на орално-моторната, мимическа и дъвкателна мускулатура, проговарянето, както и към развитието на умения за общуване и игра.

 

В логопедията всичко започва с правилното дишане – в заниманията формираме речевото дишане, вдишване и дълбоко издишване. Провеждаме пръстова гимнастика под звуков съпровод с многократно повторение на изучавания звук и образуване на сричка. Играем логопедични игри за автоматизиране на звука и усуквания на езика с изучавания звук. По този начин фиксираме звука и тренираме паметта на децата. Заниманията могат да се провеждат в групи или индивидуално.

Логопедът консултира и диагностицира всички компоненти на речта и когнитивните процеси, разработва групови и индивидуални корекционни програми и работи комплексно, включително при необходимост и в сътрудничество с родителите за преодоляване на нарушенията в развитието на речта.

Център за детско развитие „УСМИВКИ“  създаден от Фондация „Докова и Доков за бъдеще“/ „Dokova & Dokov For Future“ Foundation