Кампания за Приобщаващо образованиe

Целият екип на Детски център „Усмивки“ изразяваме съпричастност, подкрепяме кампанията на Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ и приканваме всички родители да се присъединят към нас