Фондация "Докова и доков за бъдеще"

Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ започва своята дейност в края на 2021 година като още от началото на 2022 г. разширява и развива даритески кампании в различни направления и стратегически области. Мисия на организацията е с каузите си да накара повече хора да се усмихват, повече жени и деца да живеят достойно, повече личности да се развиват и по този начин да осъществи една обща мечта – за един по-щастлив свят.

Целта на Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ е да привлече вниманието към важни теми и проблеми, като открито и ясно полага усилие за тяхното разрешаване чрез организация на самостоятелни инициативи и  подкрепа на значими каузи.

Фондацията подкрепя и осъществява проекти в три различни направления:

Закрила на деца в неравностойно положение

Помощ и грижа за деца, настанени в специализирани институции; деца с различни способности, деца със специфични нужди, деца в риск, деца преживели и станали свидетели на насилие.

Превенция и закрила от домашно насилие

Защита на жени жертви на домашно насилие пряко, чрез различни защитни механизми, използвайки подкрепата на полиция, прокуратура, съд, други неправителствени организации и институции, работещи в сферата, подпомагане на работещи организации в сферата и такива, предоставящи социални услуги за  жертви на насилие.

Подпомагане развитието на личността и интеграцията в обществото

Подпомагане финансово на лица в неравностойно положение и обществени и държавни организации, грижещи се за такива лица.

През май 2022 година Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ откри безплатен център за украински деца в област Варна в отговор на хуманитарната и бежанска криза, породена от военния конфликт в Украйна. В детския център децата играят, танцуват, рисуват, имат разнообразни занимания по математика, украински език, български език, арт терапия и ролеви игри за развитие на тяхната емоционална интелигентност и устойчивост. На 01.06.2023 г. детския център се преобразува в център за детско развитие „Усмивки“ в помощ на деца в риск и деца със специални образователни потребности. 

Фондацията се застъпва  за правото на всяко новородено да получи най-качествена и съвременна медицинска грижа и затова ежегодно отделя средства от бюджета си за закупуване на съвременна медицинска неонатологична техника, предвидена за болнични заведения в страната.

Талантът и развитието на личността са също един от основните приоритети на  Фондация „Докова и Доков за бъдеще“, която осигурява финансова помощ и стипендии за деца с изяви в областта на спорта и науката.