За Центъра​

За Центъра​

Детски център

Център за детско развитие „Усмивки“ е създаден от Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ в подкрепата на деца в риск, деца с мигрантски произход и деца със специални образователни потребности. 

Идеята за детския център възниква през пролетта на 2022 г., за да осигури защитено пространство за децата – бежанци от Украйна. Повече от година детския център функционира като безопасно и сигурно място за общуване на децата, намаляване на стреса, подобряване на психологическото им състояние, развитие на емоционалната им интелигентност и устойчивост.   

От 1 юни 2023 г., отбелязвайки деня на детето, детски център „Усмивки за Украйна“ вече посреща децата като Център за детско развитие „Усмивки“ и отваря своето пространство за игра и развитие за всички деца.  

Екипът на центъра покрива спектъра на общите и специфичните потребности на децата. Заниманията се провеждат от начален педагог и учител по рисуване, начален учител по български език, детски психолог, психолог-терапевт, музикотерапевт, логопед и аниматор за деца със специални образователни потребности. 

Много сме щастливи и горди, че УНИЦЕФ разпозна Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ като надежден партньор и шест месеца след откриването на детския център се включи в подкрепа на нашата кауза – „За повече усмивки на всяко дете“. 

В детския център се провеждат образователни занимания за деца от 3 до 7 г. на две смени: 

  • две групи от 09:30 до 12:30 ч.: деца от 3 до 4 г. и деца от 5 до 7 г. 
  • две групи от 13:30 до 16:30 ч.: деца от 3 до 4 г. и деца от 5 до 7 г. 

 Всички ателиета и занимания може да разгледате на страницата на детския център: https://usmivki.eu 

 Работното време на детския център е от 09:00 до 17:00 ч. 

За кандидатстване на дете за безплатна полудневна грижа е необходимо предварително да се попълни регистрационна форма на адрес: https://usmivki.eu/записване/ 

Центърът може да се посещава и от деца с нужда от допълнителна подкрепа, след изясняване на техните потребности и състояние.  

След попълването на формата, при възможност за включване в група родителите ще бъдат поканени на интервю с екипа на центъра – за определяне на специфичните нужди на детето и относимост към критериите за записване в детски център „Усмивки“.