Детският център стартира курс по български език за деца

Всички знаем колко е важно да знаеш езика на страната домакин! А вчера в нашия Детски център стартира курсът по български език за деца.
Очакваме специален учебник, предоставен от Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН България) и професионален преподавател г-жа Румяна Дойчева.
Искрени благодарности на фондация „Докова и Доков за бъдещето“ за организирането на този безплатен курс за деца.