Български език чрез музикални занимания

Положителното влияние на музиката върху резултатите от езиковото обучение в ранна детска възраст е отдавна аргументирано в педагогиката и теорията на езикоусвояването.
При обучението по български език на най-малките посетители в детски център „Усмивки“, включваме множество занимания, като възприемане и пеене на детски песни; музикални изпълнения, съпроводени с отчетливо измерване на ритъма; музикални игри и движения с музика.
Освен, че подобряват цялостното двигателно развитие и емоционален тонус, подбраните музикални занимания съдействат за:
  • Подобряване на запаметяването на езиковата информация;
  • Оптимизиране на мозъчните функции, отговорни за езиковата обработка и вниманието;
  • Развитие и усъвършенстване на артикулацията, говорния апарат, усета за метроритмика;
  •  Синхронизиране на слухово-моторното ритмично поведение;
  • Раздвижване на речедвигателните органи, полезно за отработване на трудните буквосъчетания и думи в българския език и др.
Център за детско развитие „УСМИВКИ“  създаден от Фондация „Докова и Доков за бъдеще“/ „Dokova & Dokov For Future“ Foundation